Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://vinpatikra24.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Jums apsilankius Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, renkame šią informaciją:

 • Registracijos tikslu – el. pašto adresas. Jeigu registraciją atliksite naudodami socialinio tinklo Facebook paskyrą, Jūsų elektroninio pašto adresą gausime iš šio tinklo. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų Internetinėje svetainėje.
 • Paslaugų teikimo tikslu – el. pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, apmokėjimo už paslaugą duomenys ir kita Jūsų savanoriškai pateikta informacija. Jeigu registraciją atliksite naudodami socialinio tinklo Facebook paskyrą, Jūsų elektroninio pašto adresą gausime iš šio tinklo. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų Internetinėje svetainėje.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas tvarko Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei Jūs, įsigydami prekę ir (ar) paslaugą iš Internetinės svetainės aiškiai neišreiškėte nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, pažymėdamas laukelį „nesutinku“, Paslaugų teikėjas teisėto intereso pagrindu, siekiant susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas prekes ir (ar) pasiūlymus ir pan., tvarko Jūsų, kaip Paslaugų teikėjo kliento, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Paslaugų teikėjas tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Esant Jūsų sutikimui ir (ar) Paslaugų teikėjo teisėtam interesui Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų mūsų Internetinėje svetainėje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų).

 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine ir (ar) Mobiliąja aplikacija, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos laiką ir datą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi žemiau lentelėje nurodytais terminais. Detalesnė informaciją rasite skiltyje „Slapukai“.
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 metus. Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos ir (ar) paklausimo administravimo tikslu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

Slapukai (cookies)

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Daugiau informacijos apie tai rasite savo naršyklės arba įrenginio naudotojo vadove. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

(a) Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums patekti į apsaugotas Interneto svetainių zonas, registruotis į renginius arba naudotis kitomis paslaugomis.

(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti Internetinės svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

(c) Funkciniai ir reklaminiai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Jums aktualią informaciją ir skleisti reklamą. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.